شرکت HACH - فروشگاه کیمیا نوآور

 

کیفیت آب مقوله ای است که در شرکت هک HACH جدی گرفته می شود.ما می دانیم که تجزیه آب برای شما نیز مهم است و دقیقا به همین دلیل است که شرکت HACH راه حل های کاملی فراهم کرده تا شما از نتایج تجزیه آب مطمئن باشید.با توسعه راه حل های مطمئن و سهل الوصول و همچنین فراهم آوردن زمینه دسترسی شما به متخصصین صاحب دانش و تجربه هک HACH به شما در حصول اطمینان از کنترل کیفیت آب کمک می کند.

چشم انداز شرکت هک حصول اطمینان در کنترل کیفیت آب برای همه مردم دنیاست.گستره کامل دستگاهها و محصولات شیمیایی هک در 80 سال گذشته سبب تحول مثبت در کنترل کیفیت آب شده است.

امروزه محصولات هک در همه جای دنیا یافت می شود و در خدمت صنایع مختلفی همچون آب و فاضلاب،مواد غذایی،نوشیدنی ها،نیروگاه ها و سایر موارد است و این محصولات شامل دستگاه های آزمایشگاهی،پویشگر و سنجش گرهای آزمایشگاهی،مواد شیمیایی ،واکنشگرها و استانداردها،آنالیزهای برخط،جریان سنج ها،سنسورها و کنترلرهای برخط، نمونه بردارها،سامانه های اطلاعاتی آب ،تست کیتها ،تست های نواری و محصولات میکروبیولوژی آب را شامل می شود.

فروشگاه کیمیانوآور بعنوان تامین کننده محصولات هک آماده ارائه مصولات این شرکت با بهترین قیمت خدمت مشتریان محترم است.

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید