شرکت سیگما آلدریچ - فروشگاه کیمیا نوآور

شرکت سیگما آلدریچ

شرکتهای سیگما (Sigma) و آلدریچ (Aldrich) جداگانه و به ترتیب در سالهای 1935 و 1951 به منظور تهیه مواد بیوشیمیایی و شیمیایی برای مصارف تحقیقاتی دانشمندان ایالات متحده تاسیس شدند. هر دو شرکت با تولید و توزیع یک ماده شیمیایی اختصاصی شروع کردند، سیگما (Sigma) با  آدنوزین تری فسفات (ATP) و آلدریچ (Aldrich) با  1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (MNNG). برای سالهای طولانی ، این دو شرکت به طور مستقل رشد کردند ، سیگما در در خدمت بیوشیمیست ها و آلدریچ در خدمت شیمیدانهای آلی بودند.

طی دهه های بعدی و هنگامیکه نیازمندیها و جهت تحقیقات شیمیایی در جهت تکمیل کردن سبد محصولات سیگما و آلدریچ نسبت به همدیگر تغییر و نشانه های هم افزایی محصولات دو شرکت بروز نمود، دو شرکت سیگما (Sigma) و آلدریچ (Aldrich) در سال 1975 ادغام و شرکت سیگما آلدریچ (Sigmaaldrich) تاسیس گردید. این ادغام سبب رشد فروش سالانه دو رقمی در دهه های 1980 و 1990 و همچنین گسترش قابل توجه تسهیلات ، تملک و سرمایه گذاریها در بخش های جدید بازار شد.

در 18 نوامبر 2015 ، مرك از اتمام خرید 17 میلیارد دلاری شرکت سیگماآلدریچ (Sigmaaldrich) خبر داد که سبب ظهور رهبری جهانی در صنعت 125 میلیارد یوروی علوم زیستی برای كمك به حل سخت ترین مشكلات این حوضه شد. این معامله سبب در کنار هم قرار دادن محصولات و خدمات سطح بالا، قابلیت های نوآورانه و نبوغ استثنایی مرک میلیپور Merck Millipore و سیگماآلدریچ (Sigmaaldrich)در جهت تشکیل شرکتی پیشرو و جهانی در صنایع علوم زیستی شد .  شرکت سیگما آلدریچ بعد از تملک توسط مرک به عنوان میلیپور سیگما MilliporeSigma در آمریکای شمالی فعالیت می کند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید