معرفی ما - فروشگاه کیمیا نوآور

شرکت کیمیا نوآور آزما با تزدیک به یکدهه حضور موثر در بازار مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی یکی از وارد کننده و توزیع کننده های خوشنام مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی به گواه نظرات مشتریهای محترم می باشد. 

کیمیا نوآور آزما پیش از تحریمهای اخیر و تا انتهای سال 2018 نماینده شرکت مرک آلمان در بخش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و نماینده ترجیحی محصولات تجزیه زیست محیطی و مواد غذایی بود.

هم اکنون کیمیا نوآور آزما به پشتوانه ارتباطات گسترده بین المللی و موادشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی موجود همراهی مطمئن برای تهیه مواد شیمیایی و تجهزات آزمایشگاهی اصل از برندهای معتبر جهانی همچون مرک آلمان، سیگماآلدریچ،میلیپور، آلفاایزر، آکروس، VWR، هک HACH و WTW ،کینوکم Kinochem وسایر شرکتهای معتبر جهانی است

 

 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید